Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Jana Plimlová, telefon 377 371 764

 

 

                Informace pro rodiče

 

Finanční norma na potraviny:

děti do 6 let        33,-/den

děti 7leté            37,-/den

 

Jídelníček
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4