Horolezci

Horolezci

Pedagogové:

Hana Bryndová

Veronika Chmelařová DiS.

Mgr. Lenka Dubská - celoroční zástup za třídní učitelku H. Bryndovou od 11. 9. 2017

Omlouvání dětí:
horolezci@ms27.plzen-edu.cz

Fotogalerie z našich akcí

 4. 9. 2017 se na všechny děti těšíme ve třídě Horolezců

Celý rok si budeme hrát, ničeho se nemusíte bát, každý je tu kamarád.

Dne 12. 9. 2017 se koná třídní schůzka Horolezců společně se třídou Plaváčků - od 15:30 hodin ve třídě Horolezců.

Dne 20. 9. 2017 se koná schůzka rodičů předškoláků -  od 15:30  hodin ve třídě Plaváčků.

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4