Kontakty

27. mateřská škola - želvičková školka, Dvořákova 4, 301 00 Plzeň, IČ: 70941319

DomecekŘeditelka MŠ:
Bc. Pavlína Ostrovská
mobil.: 724 276 867
ostrovskapa@ms27.plzen-edu.cz

telefon: 377 371 764 | www.zelvickovaskolka.cz

Vedoucí učitelka:
Hana Brabcová
brabcovaha@ms27.plzen-edu.cz

telefon: 377 371 764 | www.zelvickovaskolka.cz

Číslo účtu 27. mateřské školy - 62433311/0100

 

Vedoucí školní jídelny:
Jana Plimlová
plimlovaja@ms27.plzen-edu.cz

telefon: 377 371 764 | www.zelvickovaskolka.cz

Číslo účtu školní jídelny - 62732311/0100

 

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4