Skokánci

Plaváčci
Pedagogové:
Ina Leichtová
Lenka Fabiánová
 
Omlouvání dětí:
skokanci@ms27.plzen-edu.cz

 
Co Skokánky čeká

20.6. Pasování předškoláků na školáky, opékání buřtů na zahradě,

         noční hra odvahy, přespání v MŠ ( předškoláci)

Krásné letní dny přejí

Leni a Ina

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4