Potvrzení daně za rok 2018

Potvrzení na slevu na dani.

Od pondělí 14. 1. 2019 můžete u třídních učitelek nahlásit údaje k písemnému potvrzení platby za školné v kalendářním roce 2018:

-        jméno a příjmení dítěte, narození dítěte, jméno, příjmení a trvalý pobyt zákonného zástupce, na kterého bude potvrzení psáno       

Ředitelka bude průběžně potvrzení vydávat prostřednictvím třídních učitelek.

Potvrzení na slevu na dani.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4