Bude změna telefonních čísel!

Změna telefonních čísel se bude týkat pouze školní jídelny a odloučeného pracoviště - Dvořákova 18.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4