Zápis na školní rok 2019/20

27. mateřská škola Plzeň Vás srdečně zve k zápisu dětí na školní rok 2019/2020

K zápisu do MŠ se využívá aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ.“

Informace k zápisu dětí do MŠ naleznete na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu, která bude pro veřejnost od konce března 2019.

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:

I.                    fáze:  Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 1. 5. 2019

II.                  fáze: Sběr přihlášek v MŠ – od 2. 5. – 3. 5. 2019 vždy od 13.00 do 16.00 hodin

ve 27.  MŠ,     Dvořákova 4, I. patro

III.                 fáze:  Přijímací řízení – od  4. 5. – 31. 5. 2019

 

K zápisu přijďte se svými dětmi, které přihlašujete do 27. MŠ  na školní rok 2019/2020.

K zápisu s sebou doneste:

-          elektronicky vyplněnou žádost, kde bude lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte a očkování dítěte

-          občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiný průkaz totožnosti zákonného zástupce

-          rodný list dítěte

-          dokument, který potvrzuje Vaše bydliště v MO 3  Plzeň nebo iv jiné části Plzně

 

U zápisu je nutno nahlásit, zda máte zájem o přijetí do 27. MŠ:

 – Dvořákova 4 (provozní doba 6.30 – 16.30 hodin) nebo do 27. MŠ:

 – Dvořákova 18 (provozní doba 6.30 – 16.00 hodin).

U zápisu je nutno nahlásit, když potřebujete konkrétní třídu

·         po zápisu do MŠ již nelze požadavky rodičů akceptovat

 

Den otevřených dveří ve 27. MŠ se koná dne 10. 4. 2019 od 9.00 do 10.30 hodin dopoledne a od 14.30 do 15.30 hodin odpoledne.

 

Zveme všechny rodiče a děti na návštěvu do „ Želvičkové školky,“ těšíme se na Vás.

 

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4