Co nás čeká?

Co nás čeká? Budeme často aktualizovat - bližší informace v MŠ - plakáty

8.12.          - Jak nás vidí andělé - pohádka na 2.ZŠ
9.1.            - předškoláci - výlet do Nýřan

10.1.          - divadlo Ondřej „Líný Honza“ , 45, Kč
29.1.          -„ Rytmická show“

7.2.            - divadlo Kuba „Není drak jako drak“, 5o Kč
13.3.          - sférické divadlo v MŠ , 55 Kč
20.3.          - divadlo Okýnko „Jak koza pletla pomlázku“, 40 Kč
5.4.            - divadlo Mileny Jelínkové - „Ovečky“
10.4.          - výchovný koncert žáků ZUŠ v Západočeském muzeu - pro předškoláky - 20Kč
                 - Škola v přírodě pro předškoláky - Šumavous Vimperk
 
Co jsme již prožili? 
 19.9.    Předškoláci jedou sportovat s Viktorkou Plzeň
  9.10.   divadlo Hra – „ 12 měsíčků“ pro odlučko 45 Kč
11.10.   divadlo Hra - „12 měsíčků“pro hlavní budovu  45 Kč
13.10.   retro focení dětí "Zlaté časy"  - plakát v MŠ, platba při dodání fotografií
18.10.  „Bublinkovo kouzelnické představení“ , 40 Kč
31.10.   logopedické vyšetření dětí, které mají zájem a které zatím nenavštěvují logopedii, probíhá v naší MŠ dopoledne, je potřeba souhlas rodičů
2.11.    dofocování dětí - "Zlaté časy" - !!!!odloženo pro nemoc!!!!
6.11.    v MŠ testování pohybové zdatnosti předškoláků. Podepište prosím ve Vaší třídě souhlas 
7.11. divadlo Okýnko -„O Pomněnce, Vzpomněnce a Zapomněnce“,
40 Kč
8.11. školní výlet Rychlonožek a Vodáčků
10.11. předškoláci prožijí na zahradě MŠ báječnou akci s policisty
10.11. dofocování dětí - "Zlaté časy"
24.11. divadlo M+M - „ Popletená pohádka“, 45 Kč
27.11.-1.12. - advent ve třídě - dle organizace tříd - vítání adventního času
4.12. - čert a Mikuláš ve školce

napsala Ránuš K.


 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4