Co nás čeká?

Co nás čeká? Budeme často aktualizovat - bližší informace v MŠ - plakáty
31.10.  logopedické vyšetření dětí, které mají zájem a které zatím nenavštěvují logopedii, probíhá v naší MŠ dopoledne, je potřeba souhlas rodičů
6.11.    v MŠ testování pohybové zdatnosti předškoláků. Podepište prosím ve Vaší třídě souhlas
7.11.    divadlo Okýnko - „O Pomněnce, Vzpomněnce a Zapomněnce“, 40 Kč 
10.11.  předškoláci prožijí na zahradě MŠ báječnou akci s policisty
21.11.  divadlo M+M - „ Popletená pohádka“, 45 Kč
Co jsme již prožili? 
 19.9.    Předškoláci jedou sportovat s Viktorkou Plzeň
  9.10.   divadlo Hra – „ 12 měsíčků“ pro odlučko 45 Kč
11.10.   divadlo Hra - „12 měsíčků“pro hlavní budovu  45 Kč
13.10.   retro focení dětí "Zlaté časy"  - plakát v MŠ, platba při dodání fotografií
18.10.  „Bublinkovo kouzelnické představení“ , 40 Kč

 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4