Co nás čeká?

 

Co jsme již prožili?
19.9. Předškoláci jedou sportovat s Viktorkou Plzeň
9.10. divadlo Hra – „ 12 měsíčků“ pro odlučko 45 Kč
11.10. divadlo Hra - „12 měsíčků“pro hlavní budovu 45 Kč
13.10. retro focení dětí "Zlaté časy" - plakát v MŠ, platba při dodání fotografií
18.10. „Bublinkovo kouzelnické představení“ , 40 Kč
31.10. logopedické vyšetření dětí, které mají zájem a které zatím nenavštěvují logopedii, probíhá v naší MŠ dopoledne, je potřeba souhlas rodičů

2.11. dofocování dětí - "Zlaté časy" - !!!!odloženo pro nemoc!!!!
6.11. v MŠ testování pohybové zdatnosti předškoláků. Podepište prosím ve Vaší třídě souhlas
7.11. divadlo Okýnko -„O Pomněnce, Vzpomněnce a Zapomněnce“,
40 Kč
8.11. školní výlet Rychlonožek a Vodáčků

10.11. předškoláci prožijí na zahradě MŠ báječnou akci s policisty
10.11. dofocování dětí - "Zlaté časy"

24.11. divadlo M+M - „ Popletená pohádka“, 45 Kč
27.11.-1.12. - advent ve třídě - dle organizace tříd - vítání adventního času

4.12. - čert a Mikuláš ve školce
8.12. - Jak nás vidí andělé - pohádka na 2.ZŠ

9.1. - předškoláci - výlet do Nýřan, návštěva kostela, knihovny a občerstvení v sokolovně. Odjezd v 8,30 od Mulačů. Vybíráme 30 Kč
10.1. - divadlo Ondřej „Líný Honza“ , 45 Kč - 9,30 a 10,30 hodin
23.1. - ZŠ Růžovka pro předškoláky…. od 9.00 sportovní dopoledne
26.1. - army výstava v MŠ – dopoledne
29.1. -„ Rytmická show“
6.2. - sportovní hry pro předškoláky
7.2. - divadlo Kuba „Není drak jako drak“, 5o Kč
9.2. - Karneval ve školce- dle programu jednotlivých tříd
13.2. - předškoláci - náslechy v 1.třídách ve 26.ZŠ
26.2. - baletní vystoupení pro předškoláky ve třídě zdarma
5.3. - dofocování na ročenky - předškoláci
6.3. - Lví očko v MŠ -oční screening pro přihlášené
13.3. - sférické divadlo v MŠ , 55 Kč
20.3. - divadlo Okýnko „Jak koza pletla pomlázku“, 40 Kč
26.3. - divadlo Alfa - Povídání ovčí babičky, od 10,30 hodin, 105 Kč
28.3. - Velikonoční den ve školce
28.3. – odlučko-Velikonoce v Prusinách
6.4. - divadlo Mileny Jelínkové - „Ovečky“
10.4. - výchovný koncert žáků ZUŠ v Západočeském muzeu - pro předškoláky - 20Kč
11.4. - Den otevřených dveří v MŠ
19.4. - fotografování tříd
24.4. - Schůzka pro rodiče dětí přihlášených
na Školu v přírodě - 15,45 hodin u Cyklistů
2.5.předškoláci – Beseda s policií-zahrada MŠ-9,00 hodin
15.5. - Sportovní soutěž vybraných dětí - II.část

20.-25.5. - Škola v přírodě pro předškoláky - Šumavous Vimperk
4.6.-divadlo Alfa – Umanutá princezna, 9,00 hodin, 105 Kč
6.6. – pěší výlet za koníky do jezdeckého klubu – pro předškoláky

12.6.- Zahradní party na rozloučenou
15.6.- Besip pro PD - dopravní hřiště


Ránuš K.
 
 
27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4